Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewkach

10.11.2020, 12:56

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewkach powstało w 1956 roku. Założone było razem z kółkiem rolniczym. Obecnie koło liczy 16 osób.
Celem powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Dziewkach, było zintegrowanie gospodyń wiejskich oraz zagospodarowanie czasu.
Za całokształt działalności Kulturalno-Społecznej w 2018 roku KGW Dziewki otrzymało z rąk burmistrza Zdzisława Banasia medal Magnum Meritum.

Partnerzy