Dziś w Siewierzu garncarzy już nie ma…

12.05.2021, 15:31

Dziś w Siewierzu garncarzy już nie ma… to materiał przygotowany przez siewierskich bibliotekarzy z okazji Tygodnia Bibliotek.

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Partnerzy