KGW Wojkowice Kościelne

02.07.2021, 10:57

Koło powstało w 1960 roku, liczyło ponad 20 członkiń. Obecnie liczy 15 członkiń w tym są 4 mniejsze dziewczynki, które czynnie biorą udział. Aktywnie bierzemy udział w życiu kulturalnym sołectwa i w imprezach o zasięgu ponad lokalnym, także w przeglądach folklorystycznych.

Partnerzy