Święto Narodowe Trzeciego Maja w Siewierzu – 2023

04.05.2023, 12:24

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja.
Z okazji 232. rocznicy uchwalenia najstarszej konstytucji w Europie, mieszkańcy Gminy Siewierz zebrali się na rynku,
skąd przy muzyce Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej w towarzystwie siewierskich Mażoretek
w kolorowym pochodzie udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś przywitał wszystkich zebranych gości. Wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym między innymi przypomniał istotę tego ważnego dla wszystkich Polaków święta, poruszył najważniejsze zadania jakie stoją w tym roku przed samorządem, po czym złożył podziękowania wszystkim gościom biorącym udział w uroczystościach.

W artystycznej części uroczystości okolicznościowe utwory zaprezentowała młodzież śpiewająca w zespołach Encanto i Fermata, działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.

W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji Witold Klepacz, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Radna Rady Powiatu Będzińskiego Monika Pawłowska-Dyszy, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z Radnymi Rady Miejskiej, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie gminy oraz przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych.

Uroczystości zakończyła msza święta w intencji ojczyzny sprawowana przez ks. proboszcza Jana Lubienieckiego w kościele pw. św. Macieja Ap.

Wydarzeniu towarzyszyła parada samochodów zabytkowych i klasycznych.

Partnerzy