Siewierz – Gminna inaguracja roku szkolnego w SP nr 2

10.10.2016, 16:48

W dniu 1 września br. w placówkach oświatowych Gminy Siewierz zainaugurowano rok szkolny 2016/2017. Tego dnia po raz pierwszy odbyła wspólna inauguracja roku szkolnego wszystkich gminnych placówek oświatowych, z udziałem licznie przybyłych gości – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, pracowników jednostek i instytucji, uczniów oraz rodziców. Uroczystość miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu i była połączona z oficjalnym przekazaniem do użytkowania nowego obiektu sportowego, który powstał przy placówce.
Wydarzenie zaszczycili swą obecnością licznie przybyli, dostojni goście, między innymi: Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Lidia Maltazar-Czerczak Radna Powiatu Będzińskiego, Jan Mucha Radny Powiatu Będzińskiego, Paweł Rassek Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Grzegorz Podlejski Wójt Gminy Mierzęcice, Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary, ks. Jan Lubieniecki Proboszcz Parafii p.w. Świętego Macieja Apostoła w Siewierzu, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu, Sołtysi Gminy Siewierz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus, nadkom. Paweł Fryc Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu, dr n. med. Jacek Kocot Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala MSWiA w Katowicach, Janusz Kmiecik, Prezes Koła Łowieckiego „Orlik” w Siewierzu – Dyrektor P.P.U.H. „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., Zbigniew Grochalski – Dyrektor P.P.U.H. „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., Krzysztof Więcek Dyrektor ds. Kontraktów Przedsiębiorstwa Budowlanego „Dombud”, Maciej Gadaczek i Zbigniew Wieczorek – przedstawiciele Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Gierka. W uroczystości wzięli ponadto udział licznie zgromadzeni rodzice uczniów oraz przedstawiciele kadry pedagogicznej wszystkich placówek oświatowych w naszej gminie. Gminne rozpoczęcie roku szkolnego uświetnili swymi występami uczniowie i przedszkolaki placówki, która była gospodarzem wydarzenia.

Oficjalnego otwarcia obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który podkreślał o w swym wystąpieniu, że w minionym roku szkolnym udało się zrealizować szereg przedsięwzięć w zakresie edukacji i sportu, służących dzieciom i młodzieży. Burmistrz poinformował, że tym roku szkolnym naukę w Gminie Siewierz rozpoczęło 1176 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 472 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, co stanowi wzrost liczby dzieci o ponad 120 w stosunku do roku ubiegłego. Edukację szkolną w klasach pierwszych szkoły podstawowej rozpoczęło 60 dzieci, w tym 47 uczniów sześcioletnich. Burmistrz przypomniał, że uczniowie rozpoczynający w tym roku naukę w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Siewierz w roku szkolnym zostali objęci „Lokalnym programem wsparcia ucznia rozpoczynającego edukację szkolną”, który powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia placówek oświatowych naszej gminy w tworzeniu optymalnych warunków kształcenia dzieci podejmujących wcześniejszą edukację szkolną. W programie uwzględniono między innymi wsparcie materialne w formie jednorazowej wyprawki szkolnej w wysokości 1.000 zł. Dotychczas wyprawki udzielono dla 45 pierwszoklasistom na kwotę 45.000 zł. Nie jest to jedyna pomoc, na jaką mogą liczyć uczniowie siewierskich szkół, bowiem w ramach „Lokalnego programu wsparcia ucznia zdolnego w Gminie Siewierz” rokrocznie przyznawane są stypendia o charakterze motywacyjnym na kwotę około 50.000 zł. Gmina Siewierz wypełniła także niełatwe zadanie związane z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci czteroletnich, ale również w dużej mierze dzieci trzyletnich. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mają więc w większości zapewnione miejsce w przedszkolu w granicach obwodu swojego zamieszkania.

Po oficjalnych wystąpieniach gości oraz odczytaniu listów i gratulacji nadesłanych przez: Ministra Edukacji Annę Zalewską, Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika, Posła do Parlamentu Europejskiego Adma Gierka, Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka, Wicemarszałka Województwa Śląskiego Kazimierza Karolczaka, nastąpił akt poświęcenia nowego obiektu. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii pw. Świętego Macieja Apostoła ks. Jan Lubieniecki. Uroczystość zakończyło wspólne zwiedzanie gruntownie zmodernizowanej placówki.

Przypomnijmy, że przedmiotowa inwestycja w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu i obejmowała budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej z boiskami głównymi do gry w piłkę ręczną, nożną halową oraz do koszykówki, pełnowymiarowego boiska do siatkówki, dwóch boisk treningowych do siatkówki i koszykówki, a także dwukondygnacyjnego łącznika, w którym na parterze usytuowane zostało zaplecze szatniowo-sanitarne oraz dwie nowe sale lekcyjne na piętrze. Nowo wybudowana sala gimnastyczna, szerokości korytarzy oraz przejść komunikacji wewnętrznej zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace inwestycyjne obejmowały również budowę zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią. Należy podkreślić, iż w zakresie przedsięwzięcia uwzględniono również przebudowę drogi dojazdowej wraz z budową nowego placu manewrowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.769 885,39 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 986.600,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Partnerzy