Siewierz – Dożynki gminne w Wojkowicach Kościelnych

13.10.2016, 10:36


Święto plonów to tradycja wpisana w dzieje polskiej wsi – zwieńczenie trudu pracy rolniczej, a jednocześnie symbol umiłowania rodzinnej ziemi. Ze względu na wieloletnie tradycje rolnicze siewierskiej ziemi, zwyczaj uroczystych dożynek jako podziękowania za zbiory i urodzaj, jest w naszej gminie szczególnym wydarzeniem. Tegoroczne święto chleba, plonów i rolników obchodziliśmy w niedzielę 4 września. Gospodarzem uroczystości dożynkowej było sołectwo Wojkowice Kościelne. Przed remizą miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej zebrali się w uroczystym korowodzie przybyli goście, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztadarowe, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy Siewierz, reprezentanci wszystkich sołectw oraz koła gospodyń wiejskich.

O godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta polowa Msza św., przy licznym udziale wiernych, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i samorządowych. Wśród gości, którzy zaszczycili wydarzenie swą obecnością byli między innymi: Posłowie na Sejm RP Beata Małecka-Libera, Anna Nemś, Waldemar Andzel, Senator RP Arkadiusz Grabowski, Witold Klepacz – b. Poseł na Sejm RP, Radny Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu wraz z przewodniczącą Barbarą Bochenek, Dariusz Waluszczyk – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Urszula Radziwołek – Sekretarz Gminy Siewierz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus, Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach Janusz Kmiecik – Prezes Koła Łowieckiego „Orlik” w Siewierzu, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Będzinie Radosław Sroka, Aneta Stęplewska Naczelnik w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie i wielu innych gości, przedstawicieli instytucji oraz organizacji społecznych naszego regionu.

Mszę św. w intencji rolników gminy Siewierz jako dziękczynienie za tegoroczne plony i dar urodzaju, odprawił ks. Stanisław Pala, proboszcz Parafii Św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych. W swoim słowie do wiernych ks. Proboszcz podkreślił symboliczny wymiar chleba jako szczególnej łaski: „Uroczystość dożynkowa skłania zawsze do refleksji. Obyśmy zawsze umieli Panu Bogu i ludziom dziękować za dar chleba powszedniego i tego, który dla nas w każdej Eucharystii staje się Pokarmem na wieki”. Następnie kapłan poświęcił wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez wszystkie sołectwa w naszej gminie.

Staropolskim zwyczajem starostowie tegorocznych Dożynek Gminnych – Maria Knapik oraz Waldemar Sikora przekazali bochen chleba, wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, który dokonał oficjalnego otwarcia święta plonów. Burmistrz powitał przybyłych gości, następnie odczytano okolicznościowe listy nadesłane m.in. przez Poseł RP Ewę Malik, Poseł RP Barbarę Chrobak, Wicewojewodę Śląskiego Stanisława Dąbrowę.

W swym wystąpieniu Burmistrz podkreślił szczególne znaczenie tradycji rolniczych w Gminie Siewierz oraz dokonał podsumowania przedsięwzięć gminnych, które w znacznym stopniu wpływają na rozwój terenów wiejskich naszego regionu.

Następnie zgromadzeni goście mogli uczestniczyć w obrzędzie dożynkowym w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Koła Gspodyń Wiejskich Leśniaki. Ważną część uroczystości stanowiło wręczenie Odznak Honorowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Zaszczytne wyróżnienia otrzymali: Barbara Bochenek z Brudzowic, Halina Wyszyńska z Brudzowic, Grzegorz Gocyła z Żelisławic, Czesław Pitas z Warężyna, Waldemar Sikora z Warężyna. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz uhonorował także odznaczonych rolników za szczególne zasługi na rzecz rozwoju rolnictwa w naszej gminie specjalnymi statuetkami i listami gratuacyjnymi.

Podczas dożynek gminnych nagrodzono również twórców pięknych wieńców dożynkowych. Te misterne dzieła sztuki można było podziwiać od samego początku uroczystości, ponieważ zostały wyeksponowane tuż przed sceną. W konkursie dożynkowego wieńca zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich Leśniaki. Wielką popularnością na dożynkowych uroczystościach w naszej gminie cieszą się także zmagania sołectw uczestniczących w Dożynkowym Turnieju Sołectw. Tegoroczne konkurencje: „czerwone korale”, „kobiety na traktory” oraz „zwinność kelnera” wywoływały wiele emocji. W Dożynkowym Turnieju Sołectw zwycięzcą zostało sołectwo Leśniaki.

W części artystycznej publiczność zabawiała lokalna grupa śpiewacza, Kapela Jurajska z Rzędkowic oraz Mariusz Kalaga, który zaprezentował „Muzyczny Koktail Szlagierów”. Do tańca porwały utwory w wykonaniu Geska – gwiazdy muzyki disco-polo.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji tegorocznego święta plonów: Janowi Mucha – Radnemu Rady Powiatu Będzińskiego Starościnie Dożynek Marii Knapik Staroście Dożynek Waldemarowi Sikorze wraz z małżonką Agnieszką Sołtysowi Sołectwa Podwarpie Teresie Wieczorek Sołtysowi Sołectwa Warężyn Aleksandrowi Drausowi z małżonką Teresą Sołtysowi Sołectwa Gołuchowice Antoniemu Kocotowi wraz z małżonką Hailną Zespołowi Śpiewaczemu „Niezapominajki” z Wojkowic Kościelnych KGW Leśniaki z przewodniczącą Stanisławą Myrta KGW Dziewki na czele z Sołtysem Sołectwa Dziewki Kazimierą Machurą KGW Podwarpie z przewodniczącą Krystyną Galą.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy