Siewierz i Mięrzedzice – „Przegrać Życie…” – PPP ogłasza konkurs

13.10.2016, 22:07

W związku z dużą ilością młodzieży, która zgłosiła się w ostatnim czasie do Poradni i boryka się z problemem uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, etc. postanowiono w Poradni Psychologiczno-Pegagogicznej w Siewierzu  zorganizować konkurs, który jest bodźcem do poszerzenia wiedzy na temat siecioholizmu.

PrzeGRAĆ życie-zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z komputera, Internetu  i gier komputerowych” – ten konkurs PPP planuje zrealizować do 15.11.2016 r.

Szczegóły na plakacie

plakat_ppp-copy

„PrzeGRAĆ życie-zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z komputera, Internetu  i gier komputerowych”

Organizatorem konkursu jest:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie

Siewierz, ul.Kościuszki 15 tel.: 32 6741587,

e-mail:  poradnia.siewierz@gazeta.pl

  1. Konkurs  skierowany jest do uczniów  szkół gimnazjalnych.
  2. Cel konkursu:

– zmotywowanie do zastanowienia się na tym jakie zagrożenia ze sobą niesie Internet i gry komputerowe;

– podniesienie wiedzy na temat dużej ilości zagrożeń związanych z korzystaniem komputera, Internetu i gier komputerowych;

– kształcenie umiejętności wyrażania dziecięcych przeżyć estetycznych w formie plastycznej;
– kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowań i zamiłowań w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej;
– podniesienie poczucia własnej wartości młodzieży zaangażowanej w konkurs i stworzenie możliwości na dostrzeżenie przez uczestników szansy na odniesienie sukcesu.

3.Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać plakat lub ulotkę dot. zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu i gier komputerowych ( patrz czytaj więcej….)

4.Na konkurs należy przekazać pracę wykonaną dowolną techniką.

5. Do konkursu może być zgłoszona tylko jedna praca danego dziecka.

6.Prace muszą zawierać metryczkę w postaci:

*                  Imię i nazwisko autora

*                  Adres, nr tel. rodzica/opiekuna

*                  Nazwę szkoły i oznaczenie klasy do której uczeń uczęszcza.

7. Formularz zgłoszenia do konkursu należy przesłać mailem ( poradnia.siewierz@gazeta.pl) lub dostarczyć osobiście  najpóźniej do 15.10.2016 r.

Prace należy dostarczyć do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie Siedziba Siewierz

Siewierz, ul.Kościuszki 15

do dnia 15.11.2016 r.

  1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora i wyłoni 3 najlepsze prace  z każdej szkoły oraz przyzna pierwsze trzy miejsca.
  2. Pod uwagę brane będą:

*       Indywidualne podejście do tematu

*       Samodzielność

*       Oryginalność i pomysłowość

*       Kompozycja

*       Zgodność tematyczna;

*

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na początku grudnia 2016 r. w budynku Zespołu Szkół w Siewierzu. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek oraz dyplom uczestnictwa.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zastrzega się, że złożonych prac konkursowych nie zwracamy; po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na własność organizatora i zostaną przekazane wychowankom domu dziecka. Złożenie  prac oraz karty zgłoszeniowej na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez jego opiekunów prawnych oraz ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie prac
w formie publikacji pokonkursowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Organizatorzy konkursu:

Mgr Katarzyna Podsiadło – psycholog

mgr Sylwia Górska – pedagog

Partnerzy