Siewierz – Działania GDDKIA w sprawie drugiej jezdni drogi S1

14.10.2016, 10:42

GDDKiA informuje, że we wrześniu do wybranych wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu przetargowym

o udzielnie zamówienia publicznego na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Lotnisko do Podwarpia o długości 9,722 km (odc. S1 Pyrzowice – Podwarpie III etap z wyłączeniem odcinka I węzeł Pyrzowice węzeł Lotnisko) oraz tych, którzy uzyskali największą ilość punktów w pierwszym etapie postępowania zostały wysłane zaproszenia do składania ofert.
W postępowaniu zostały przyjęte trzy kryteria oceny ofert tj.: cena, termin wykonania oraz okres gwarancji jakości.
Zamówienie przewidziano do realizacji w formule „Buduj”.
W latach 2005 – 2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiącą dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010 – 2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.
Zrealizowanie dobudowy drugiej jezdni do istniejącego przekroju jednojezdniowego stanowić będzie uciąglenie drogi ekspresowej S1 o przekroju dwujezdniowym. Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski południowej.
Cele inwestycji:
• rozszerzenie sieci dwujezdniowych dróg ekspresowych w kraju,
• zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w Korytarzu Paneuropejskim,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu w Korytarzu Paneuropejskim,
• poprawa dostępności Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach,
• przyspieszenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza drogi S1.
Pełny opis inwestycji wraz z mapą przebiegu trasy dostępny jest na stronie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19980/S-1-Pyrzowice-Podwarpie
Zał. Informacja dla Zarządców Dróg (PDF, 2.39 MB)

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/

Partnerzy