MYSZKÓW – Nowe rozdanie, będą solary i fotowoltaika

19.10.2016, 10:27

Na dwa złożone projekty przez Gminę Myszków oba uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, co skutkuje tym, że mieszkańcy będą mieli 85% dofinansowania do solarów i fotowoltaiki.

Jeżeli chodzi o solary, to już drugi projekt gminy. W poprzednim „rozdaniu” Myszków był jedną z trzech gmin województwa śląskiego, które zdecydowały się na udział w pionierskim przedsięwzięciu. Tym samym 661 gospodarstw domowych na terenie miasta korzysta z dobrodziejstw energii słonecznej.
W tej edycji Myszków zdecydował się również na udział w projekcie fotowoltaiki. Pozytywna ocena w obu rozstrzygnięciach konkursowych daje mieszkańcom szansę na tańszą energię elektryczną i ciepłą wodę.
Z instalacji solarnych skorzysta 457 mieszkańców, fotowoltaicznych 245. W obu przypadkach jest to dofinansowanie na poziomie poprzedniego projektu czyli 85%. Mamy już podpisane umowy z mieszkańcami na fotowoltaikę i jesteśmy w trakcie podpisywania umów na solary. Na oba projekty przygotowujemy dokumentację do przetargu, który chcielibyśmy ogłosić jeszcze w tym roku, by z wiosną rozpocząć montaż urządzeń.

Źródło: www.miastomyszkow.pl

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy