SIEWIERZ – Nowy samochód dla OSP Wojkowice Kościelne

04.11.2016, 17:30

OSP w Wojkowicach Kościelnych ma już nowy samochód. Szczęśliwi użytkownicy nowego nabytku pochwalili się nim kilka dni temu na swoim profilu na facebooku, jednocześnie żegnając stary, wysłużony już pojazd.

Warto dodać, że, jak podano na stronie internetowej UMiG Siewierz, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych województwa śląskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Gmina Siewierz w dniu 26 sierpnia br. zawarła umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu objętego rzeczowym wnioskiem i Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. z siedzibą w Korwinowie w terminie do 20 października dostarczy fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, który wzmocni potencjał OSP Wojkowice Kościelne w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Zakup nowego samochodu, który zastąpi awaryjnego Jelcza z 1974 roku, przyczyni się do poprawy stanu gotowości operacyjnej tej jednostki oraz skuteczności jej działań, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszarów jej działania, zarówno Wojkowic Kościelnych, Gminy Siewierz i całego powiatu będzińskiego – obszaru działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Gmina na zakup samochodu, którego wartość umowna wynosi 799.500,00 złotych pozyskała dotację, aż z trzech źródeł finansowania – po dwieście tysięcy od Samorządu Województwa Śląskiego i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży RP województwa śląskiego oraz 140.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe:
Siewierz – Na ul. 11 listopada płonie samochód

Dostaliśmy przed chwilą informację od widza, że na ul. 11 listopada w Siewierzu w okolicy restauracji Prestige płonie samochód. Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, ze pojazd uległ samozapaleniu. Na miejscu pracuje Zawodowa Straż Pożarna oraz kilka jednostek Ochotniczej Straży Pozarnej. Kierowca i pasażerowie najprawdopodobniej zdążyli uciec z płonącego pojazdu.

Po uzyskaniu szczegółowych informacji od rzecznika PSP zaktualizujemy wątek.

Jeśli jestes świadkiem jakiegoś zdarzenia, prześlij do nas film lub zdjęcia na adres bedzin@itvregion.pl

Partnerzy