MYSZKÓW – Stan wojenny na kartach historii

17.11.2016, 11:53

W tym roku przypada 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak wyglądał on w naszym mieście i okolicach, co utrzymało się w naszej pamięci, jak dziś patrzymy na tamto wydarzenie, w jaki sposób chcemy je dziś przekazać młodszemu pokoleniu.

14 grudnia o godz. 16.00 wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zapraszamy na konferencje poświęconą tamtym wydarzeniom.

Z tej też okazji ogłosiliśmy konkurs na wspomnienia, w którym może wziąć udział młodzież i to dla niej jest poniższy regulamin. Do podzielenia się wspomnieniami zapraszamy również uczestników tamtych wydarzeń. Teksty można przesyłać na adres rzecznik@miastomyszkow.pl lub osobiście przynieść do Referatu Promocji, Kultury i Sportu UM, I piętro, pokój 105.  Najciekawsze z nich znajdą się w 4 numerze Zeszytów Myszkowski. Na wspomnienia czekamy do końca listopada. Zapraszamy do konkursu oraz do udziału w konferencji.

Źródło: www.miastomyszkow.pl
Zdjęcie: www.miastomyszkow.pl

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy