MYSZKÓW – Budżet Partycypacyjny 2017 – wyniki głosowania

28.11.2016, 9:31

Mieszkańcy miasta Myszkowa po raz drugi wybierali projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego. W dniach 18-22 listopada myszkowianie mogli głosować drogą internetową a 22 listopada również metodą tradycyjną (papierową).

Na projekty zgłoszone w ramach II edycji Budżetu Partycypacyjnego łącznie oddano 3438 głosów z czego 3392 to głosy ważne a 46 głosów nieważnych. Internetowo oddano 2823 a 569 papierowo. 46 głosów było nieważnych z czego:
2 głosy – brak wyboru projektu
3 głosy – brak danych na karcie (imię, nazwisko, adres)
9 głosów – brak podpisu
10 głosów – niepoprawny numer pesel
22 głosy oddane papierowo i internetowo – zgodnie z regulaminem głosy unieważnione.

Więcej informacji na stronie: www.miastomyszkow.pl

Źródło: www.miastomyszkow.pl

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy