MYSZKÓW – Jak przygotować wniosek o dofinansowanie

07.12.2016, 9:36

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie organizuje w dniu 12 grudnia 2016 roku bezpłatne spotkanie informacyjne pt.  „Zasady przygotowania projektów w ramach poddziałania 11.1.2 oraz 11.1.3 (edukacja przedszkolna) Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego”.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT oraz Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Myszkowa. Poniżej przesyłam szczegółowe dane dot. spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 12 grudnia 2016 r.
Rejestracja: 9.30-10.00
Godz. spotkania:  10.00-13.00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 1.

Tematyka spotkania:

  1. Zasady aplikowania o środki w ramach poddziałania 11.1.2 i 11.1.3 RPO WSL 2014-2020.
  2. Omówienie dokumentacji konkursowej.
  3. Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS.
  4. Omówienie zagadnień związanych z działaniem systemu LSI.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:
http://www.miastomyszkow.pl/aktualnosc-1952-jak_przygotowac_wniosek_o_dofinansowanie.html

Źródło: www.miastomyszkow.pl
Zdjęcie: www.miastomyszkow.pl

Partnerzy