MYSZKÓW – Młodzieżowa Rada Miasta

07.12.2016, 11:40

Uchwałą Rady Miasta Myszkowa z dnia 1 września br. został zatwierdzony Statut Młodzieżowej Rady Miasta określający jej zakres działania, kompetencje, prawa i obowiązki.

W wyniku wyborów w szkołach myszkowskich w składzie Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa znaleźli się: Bożek Mira, Janikowski Jakub, Kołodziejczyk Radosław, Kruczkowski Adam, Kurasińska Kamila, Kurek Oskar, Lipińska Sandra, Łakomski Wiktor, Pas Agata, Żmudzka Ewa.

Pierwsza, inauguracyjna sesja odbyła się  8 listopada br., podczas której zostali wybrani: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa została Mira Bożek, Wiceprzewodniczącą Ewa Żmudzka a Sekretarzem Sandra Lipińska. Koordynatorem i opiekunem z ramienia Rady Miasta została inicjatorka przedsięwzięcia radna Beata Pochodnia. Teraz przed Radą roboczy okres, tworzenia inicjatyw.

Źródło:

Partnerzy