SIEWIERZ – Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki został uhonorowany nagrodą

07.12.2016, 8:19

Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki został uhonorowany nagrodą okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagroda została przyznana w dowód uznania dla ponad 60-letniej działalności w dziedzinie upowszechniania folkloru i kultury ludowej.

Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki jest ambasadorem kultury Ziemi Siewierskiej na mapie kulturalnej Zagłębia, Śląska i Polski. Propaguje tradycje, zwyczaje i pieśń ludową. Uczestniczy aktywnie w licznych imprezach i uroczystościach oraz w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych organizowanych na terenie Gminy Siewierz i całego regionu śląska, osiągając znaczące sukcesy. W 2005 roku zespół został uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskiego”. W 2006 roku otrzymał Nagrodę Starosty Powiatu Będzińskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury „Kasztelanka”. Jest laureatem nagrody „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” przyznawanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury oraz twórczości artystycznej.

Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki jest zespołem kultywującym pieśń ludową zarówno w wersji in crudo, jak też stylizacji, czy opracowania artystycznego. Szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmują widowiska obrzędowe. To wszystko sprawia, iż rola Zespołu dla zachowania i popularyzacji tradycji regionalnych Ziemi Siewierskiej, w najbliższym sąsiedztwie aglomeracji śląskiej, jest wyjątkowa i trudna do przecenienia. Jednocześnie chcąc pozostać maksymalnie użytecznym dla społeczności lokalnej w swoim repertuarze Zespół posiada także pieśni religijne i patriotyczne, służąc oprawą muzyczną niemal przy każdej okazji.

Wysoki poziom artystyczny Zespołu potwierdza fakt zdobycia wielu nagród w przeglądach i festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Tak wysoki poziom utrzymuje przez cały okres swojej działalności. Jednym z ważniejszych osiągnięć zespołu w ostatnim czasie jest III miejsce w XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor w Zebrzydowicach w 2015 r.

Od 1984 r. organizacji przewodniczy Pani Stanisława Myrta, która kultywuje stare tradycje, pieśni z terenów Ziemi Siewierskiej o tematyce rodzinnej, weselnej, miłosnej, itp. Pani Stanisława Myrta jest jednocześnie autorką większości tekstów do występów i piosenek. Nawiązuje w nich niezwykle trafnie do aktualnych problemów i zjawisk charakterystycznych dla wsi, w sposób pełen humoru relacjonuje aktualne wydarzenia. Jako solistka reprezentuje swój Zespół na konkursach i przeglądach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim odnosząc liczne sukcesy.

Zespół ściśle współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Siewierz m.in. Urzędem Miasta i Gminy Siewierz, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Leśniakach i Żelisławicach, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki.

Współpraca z młodzieżą i ze szkołą w Żelisławicach w 2006 roku przyczyniła się do nadania paniom z Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki honorowego tytułu „Przyjaciela Szkoły”.
We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Siewierz oraz Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki, Zespół swoimi występami uświetnia takie imprezy jak: Inauguracja Roku Kulturalnego w Gminie Siewierz, Dzień Kobiet, Dni Ziemi Siewierskiej, Majówka w Siewierzu, Świętojanie Siewierskie, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dożynki Gminne, Dożynki Parafialne, Dożynki Powiatowe, Dożynki Diecezjalne, Dożynki Wojewódzkie, Międzynarodowy Zlot Turystyczny w Siewierzu oraz jubileusze: 75-lecie KGW Żelisławice, 20-lecie OSP Siewierz Osiedle-Zachód, 560-lecie wsi Brudzowice i 571-lecie wsi Dziewki, 600-lecie wsi Żelisławice, 600-lecie wsi Pińczyce i inne.

Dzięki wspaniałej współpracy Zespołu z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej Leśniaki, wspólnie kilkakrotnie dla sołectwa Leśniaki zdobyli I miejsce w Turnieju Sołectw organizowanym przez Gminę Siewierz podczas Dożynek Gminnych. Członkinie Zespołu kultywują tradycje i zwyczaje, które dzięki nim przetrwały do dziś m.in. combrowiny (ostatkowy zwyczaj), wyglądanie na wesela, wicie wieńca dożynkowego i wiele innych.

Zespół bierze aktywny udział w obchodach świąt państwowych: Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości 11 Listopada, itp. Członkinie Zespołu tworzą wizerunek wsi z tradycjami i bogatą przeszłością. Jedną z ciekawszych inicjatyw, którą Zespół podjął w ostatnim czasie to organizacja w dniu 12 czerwca 2015 r. spotkania w ramach projektu Tropem Kolberga realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Tropem Kolberga to projekt mający na celu ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego. 9 sierpnia 2015 roku Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki obchodził jubileusz 60-lecia działalności. Obecnie Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki liczy 15 osób.

Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki od samego początku istnienia był doceniany za swoją działalność i otrzymywał wiele wyróżnień. Nie miały one formy papierowej – wyróżnieniem były między innymi występy podczas uroczystości okolicznościowych.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia:
Wyróżnienie w V Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Spotkanie z folklorem” w Bobrownikach (2005 r.)
Złota Odznaka „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskiego” (2005 r.)
Honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły” nadany przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach (2006 r.)
Nagroda Starosty Będzińskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury „Kasztelanka” (2006 r.)
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury i twórczości artystycznej „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” (2007 r.)
Wyróżnienie w XIV Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel, Śpiewaków oraz Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach (2012 r.)
Wyróżnienie dla Stanisławy Myrta w IX Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie (2012 r.)
I miejsce dla Stanisławy Myrta w I Będzińskim Turnieju Przyśpiewki i Instrumentalistów w Będzinie (2012 r.)
Rekomendacja Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach pani Stanisławy Myrta do udziału w Festiwalu Folkloru Polskiego – 46. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej (2012 r.)
Wyróżnienie dla Stanisławy Myrta w Konkursie Śpiewu Solowego podczas Festiwalu Folkloru Polskiego, 46. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej (2012 r.)
III miejsce w Festiwal Twórczości Seniorów „Seniorada 2013” w Siewierzu (2013 r.)
Wyróżnienie dla Stanisławy Myrta w XVI Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków w Szczekocinach (2014 r.)
Nagroda Specjalna dla Stanisławy Myrta w 47. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej (2014 r.)
III miejsce w XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor w Zebrzydowicach (2015 r.)
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury i twórczości artystycznej „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” dla Stanisławy Myrta (2016 r.)

 

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy