SIEWIERZ – Miejsko-Gminna Biblioteka najlepsza w okolicy

08.12.2016, 11:08

W szóstej edycji rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej”, oceniającego biblioteki publiczne gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast liczących mniej niż 15 tys. mieszkańców, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu po raz kolejny została wyróżniona.


Na 150 ocenionych najwyższej placówek w Polsce, nasza książnica znalazła się na 61 pozycji, czyli o jedną lokatę wyżej niż w roku 2015.

Należy podkreślić, iż jesteśmy na pierwszym miejscu wśród placówek wyróżnionych w powiecie będzińskim, natomiast w województwie śląskim plasujemy się na siódmym miejscu.

Ranking opracowano na podstawie ankiet wypełnianych przez biblioteki. Ankieta zawierała 19 pytań. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, ilość nowych książek, szkolenia, udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy oraz pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe. Dodatkowo biblioteki dostawały punkty za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, posiadanie strony internetowej, dostępność do Internetu dla czytelników, działające koła czytelnicze, artystyczne, literackie oraz wolontariat.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy