MYSZKÓW – Rewitalizacja, propozycje projektów

09.12.2016, 9:30

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030 serdecznie zapraszamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji (załącznik-mapa).

Można zgłaszać również do realizacji projekty będące poza wyznaczonym obszarem, jednak należy wykazać, że wpłyną one na rozwiązanie problemów na obszarze rewitalizacji.

W przypadku projektów infrastrukturalnych, fiszkę wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich, fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności. Termin zbierania fiszek upływa z dniem 21.12.2016 r.

Wypełnione fiszki projektowe można wysłać na adres: Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków lub wysłać na adres e-mail:  rozwoj@miastomyszkow.pl

Fiszka projektowa dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej.

 

Źródło: www.miastomyszkow.pl

Zdjęcie: www.miastomyszkow.pl

Partnerzy