MYSZKÓW – Rewitalizacja, propozycje projektów

09.12.2016, 9:30

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030 serdecznie zapraszamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji (załącznik-mapa).

Można zgłaszać również do realizacji projekty będące poza wyznaczonym obszarem, jednak należy wykazać, że wpłyną one na rozwiązanie problemów na obszarze rewitalizacji.

W przypadku projektów infrastrukturalnych, fiszkę wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich, fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności. Termin zbierania fiszek upływa z dniem 21.12.2016 r.

Wypełnione fiszki projektowe można wysłać na adres: Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków lub wysłać na adres e-mail:  rozwoj@miastomyszkow.pl

Fiszka projektowa dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej.

 

Źródło: www.miastomyszkow.pl

Zdjęcie: www.miastomyszkow.pl

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy