MYSZKÓW – Harcerze przekazali Burmistrzowi Betlejemskie Światło Pokoju

16.12.2016, 9:36

Jak co roku harcerze z Hufca Ziemi Myszkowskiej wraz z jego komendantem dh pwd. Mateuszem Dudkiem odwiedzili Urząd Miasta, by na ręce burmistrza Włodzimierza Żaka przekazać światło betlejemski.

W Grocie Narodzenia Pańskiego, w której ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus, płonie wieczny ogień. Tam też co roku od 29 lat spotykają się skauci, by w wielkiej sztafecie miłości i braterstwa, przez kraje i kontynenty przekazać to wieczne światło. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.

W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP dzielą się ze wszystkimi, niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Źródło: www.miastomyszkow.pl
Zdjęcia: www.miastomyszkow.pl

Partnerzy