MYSZKÓW – Policjanci o ochronie praw człowieka i przestępstwach z nienawiści

29.12.2016, 9:36

Wczoraj myszkowscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści.

Spotkanie zorganizował Pełnomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka. Szkolenie przeprowadzono w obiektach myszkowskiej komendy.
Wczoraj w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie odbyło się szkolenie z zakresu ochrony praw człowieka, w którym uczestniczyli policjanci z myszkowskiego garnizonu. Spotkanie poprowadził Pełnomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek. Podczas szkolenia policjanci zapoznali się z problematyką zapobiegania i zwalczania tzw. przestępstw z nienawiści, stanem prawnym i obowiązującymi przepisami oraz omówili problemy dotyczące dyskryminacji i przestępczości na tle rasowym, narodowościowym, religijnym oraz inne przestępstwa motywowanymi nienawiścią. Podczas spotkania podkreślano rolę współpracy policji z podmiotami i organizacjami poza policyjnymi zajmującymi się prawami człowieka i działającymi w obszarze ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Źródło: myszkow.slaska.policja.gov.pl
Zdjęcie: myszkow.slaska.policja.gov.pl

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy