ZAWIERCIE – Stypendia w dziedzinie kultury

05.01.2017, 19:41

Informacja w sprawie stypendiów przyznawanych przez Prezydenta Miasta Zawiercie dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

W terminie do 15 stycznia bieżącego roku odbywa się nabór wniosków na I półrocze w sprawie przyznania Stypendiów Prezydenta Miasta Zawiercie dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Stypendium ma charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawanego osobom fizycznym zamieszkałym na terenie miasta Zawiercie na realizację przedsięwzięcia związanego z twórczością artystyczną upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury znajduje się do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zakładce PORADNIK  INTERESANTAWydział Promocji Kultury i Sportu.

Zasady przyznawania stypendium określa uchwała nr. XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Zawierciu  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania.

 

źródło: www.zawiercie.eu

Partnerzy