SIEWIERZ – Co się wydarzyło, a co zaplanowano?

13.01.2017, 11:03

W dniu 9 stycznia odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe podczas, którego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podsumował pracę siewierskiego samorządu w minionym 2016 roku oraz przedstawił plany rozwoju Gminy w nowym roku. Podczas spotkania odbyły się również uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych oraz nagrody Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris zasłużonym mieszkańcom i organizacjom z naszej Gminy.

Na zaproszenie Burmistrza przybyło wielu znamienitych gości zajmujących się działalnością publiczną w naszym regionie m.in. posłowie na Sejm RP – Barbara Chrobak i Waldemar Andzel, przedstawiciel biura Senatora RP Arkadiusza Grabowskiego Ewa Fendrych, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak, II Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, J.E. Ks. Biskup Diecezji Sosnowieckiej dr Grzegorz Kaszak, Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur, Radni Powiatu Będzińskiego – Jan Mucha i Stanisław Paks, a także Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z miast i gmin naszego regionu. Na spotkaniu obecni byli także członkowie Rady Miejskiej w Siewierzu wraz z Przewodniczącą Barbarą Bochenek, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych i innych organizacji i instytucji ponadlokalnych oraz działających na terenie miasta i gminy. Nie zabrakło również dyrektorów i prezesów najważniejszych firm, którym bliskie są sprawy rozwoju ziemi siewierskiej.

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół w Siewierzu oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, przygotowany przez nauczycieli Anetę Machurę, Kazimierę Banaś oraz Mariusza Torbusa. Uczniowie zaprezentowali taniec mazur, kolędę „Dzisiaj w Betlejem” oraz pastorałkę „Cieszmy się”.

Następnie głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś, który powitał przybyłych na spotkanie gości, po czym zaprezentował najważniejsze wydarzenia i dokonania mające miejsce w Gminie Siewierz w 2016 roku. Wśród nich znalazły się między innymi:

  • Przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu
  • Poprawa infrastruktury drogowej łączącej miejscowości Żelisławice i Leśniaki celem polepszenia warunków dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Siewierz, poprzez budowę i przebudowę drogi gminnej w Żelisławicach wraz z budową mostu
  • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową boiska wielofunkcyjnego
  • Odbudowa ściany południowej Zamku Biskupów Krakowskich
  • Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Nowa Wioska
  • I etap przebudowy drogi powiatowej 1716 S – ul. Długiej w Siewierzu

    Całe sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz zostało załączone w formie prezentacji w pliku poniżej.

Po wystąpieniu Burmistrza nastąpił uroczysty moment wręczenia odznaczeń państwowych. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Stanisław Machura. Medale za Długoletnią Służbę, które są przyznawane przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa otrzymały pracownice Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu. Srebrny Medal otrzymała Zofia Kowalska, a Brązowy Medal otrzymała Jolanta Jakubczyk. Odznaczenia – w imieniu Prezydenta RP – wręczył osobom wyróżnionym Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka. Ponadto odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowany został Grzegorz Gocyła.

Piękną tradycję styczniowych spotkań samorządowych stanowi uroczystość wręczenia najważniejszej w Gminie Siewierz nagrody „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris”. Nagroda ta, przyznawana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz ma na celu promowanie postaw godnych naśladowania oraz osób wnoszących nowe wartości w rozwój miasta i gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania kultury oraz twórczości artystycznej.

Nagrody za 2016 rok otrzymali: Renata Niedbał-Witta, Zbigniew Grochalski oraz Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Wojkowicach Kościelnych, a wręczali je Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

    Renata Niedbał-Witta, znana również pod pseudonimem artystycznym „Mona Lisa” jest rodowitą siewierzanką. Piosenkarka, od wielu lat występuje w kraju i za granicą, nagrała kilkadziesiąt teledysków, autorskich płyt i kaset. W jej dorobku artystycznym znajduje się również ponad dwieście  tekstów do utworów muzycznych. Na działalność artystyczną Mona Lisy składa się  szereg sukcesów w programach telewizyjnych i radiowych, zróżnicowany repertuar oraz występy, które urzekają ciekawą choreografią, strojami scenicznymi i charyzmą  artystki. Piosenkarka bierze  udział w wielu przedsięwzięciach filantropijnych, zaangażowała się również  w projekt muzyczny realizowany przez uczniów z Zespołu szkół w Siewierzu, w efekcie którego powstał zespół dziecięcy „Kangurki”. Liczne występy, zawsze nagradzane gromkimi brawami, urozmaicony i ciekawy repertuar, a wreszcie kreatywność samej artystki, tworzą obraz doskonałego ambasadora kultury, godnie reprezentującego nasz region na szerokim  forum i wnoszącego niezaprzeczalny wkład w promocję Gminy Siewierz.

Zbigniew Grochalski – mieszkaniec Siewierza, przedsiębiorca, V-ce prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice. Mecenas aktywnie wspierający wiele inicjatyw społecznych, gospodarczych i sportowych w gminie. Od wielu lat służy pomocą przy organizacji szeregu imprez i przedsięwzięć kulturalnych, wspiera działalność  wielu organizacji i instytucji jak np. Ludowy Klub Sportowy „Przemsza Siewierz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu czy Stowarzyszenie „Bank Życzliwych Serc”. Podejmuje także działania  na rzecz ochrony i promocji siewierskich zabytków, aktywnie działając  w zarządzie Fundacji „Zamek Siewierski”. Pan Zbigniew Grochalski wyróżnia się zaangażowaniem w lokalne sprawy  i przedsięwzięcia oraz pracą społeczną na rzecz upowszechniania kultury i sportu. Przez swoją działalność stale dowodzi swojego przywiązania do Siewierza i spraw jego mieszkańców, a jednocześnie wnosi akces w rozwój kulturalny i społeczny gminy.

Zespół Śpiewaczy KGW w Wojkowicach Kościelnych – powstał w 1960 r. bierze aktywny udział w  życiu kulturalnym nie tylko sołectwa, ale występuje również podczas uroczystości i imprez o zasięgu ponadlokalnym, uczestniczy w konkursach i przeglądach folklorystycznych. Współpracuje z jednostką OSP, Młodzieżową Orkiestrą Dętą „Strażak”, z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych. Poprzez swoją działalność zespół śpiewaczy promuje kulturalny  wizerunek gminy Siewierz, propagując przy tym tradycje, zwyczaje i ludowość, chroniąc je od zapomnienia dla przyszłych pokoleń.  Angażując  się w popularyzację i promowanie amatorskiego ruchu artystycznego, jest ambasadorem  kultury Ziemi Siewierskiej na mapie kulturalnej Zagłębia, Śląska i Jury, a jego działalność w znaczący sposób przyczynia się  do upowszechniania kultury ludowej oraz  promowania kulturalnego wizerunku Gminy Siewierz.

Noworoczne spotkanie jest również okazją do wręczenia podziękowań za zaangażowanie w działania Gminy Siewierz oraz pomoc i wsparcie przy organizacji przedsięwzięć w sferze kultury i promocji. W tym roku podziękowania w postaci okolicznościowych statuetek otrzymali: Electrolux Poland Sp. z o.o., PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., PW. PROMAG Sp. z o.o., TRIBAG S.A. oraz Mechanic System Sp. z o.o.

    Po wręczeniu nagród głos zabrali przybyli goście. J.E. Ks. Bp dr Grzegorz Kaszak złożył życzenia udanych przedsięwzięć, Posłowie na Sejm RP Barbara Chrobak i Waldemar Andzel życzyli zgodnej współpracy w działaniach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym oraz wyrazili uznanie dla skutecznego wykorzystania funduszy rządowych przez samorząd, a Wicemarszałek Kazimierz Karolczak oraz Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka zwrócili uwagę na liczne inwestycje Gminy i jej rozwój.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Zdzisław Banaś wygłosił toast oraz w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Siewierz złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia.

źródło: www.siewierz.pl
Partnerzy