MYSZKÓW – Komunikat o stanie powietrza

27.01.2017, 9:43

Zgodnie ze Śląskim Systemem Monitoringu jakości powietrza, stan powietrza na terenie Myszkowa na dzień 26 stycznia 2017 r. można określić jako dostateczny w 6 stopniowej skali (bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo zły).

Przy jakości dostatecznej zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

O zmianie stanu powietrza bedziemy informować na bieząco. Przypominamy również o zakazie spalania smieci w piecach oraz o kontrolach prowadzonych przez Straż Miejską.

Partnerzy