ZAWIERCIE – Przyznano stypendia w dziedzinie kultury

07.03.2017, 21:41

Stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Zawiercie w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na podstawie Uchwały nr XVI 142/2015 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r.

Stypendia na I półrocze 2017 roku:

Andrzej Jabłoński – na realizację projektu pt. „Wydanie tomiku wierszy” na okres sześciu miesięcy tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 900,00 zł (brutto) z przeznaczeniem na wydanie tomiku wierszy – w tym redakcję i korektę druku.

Bogdan Dworak – na realizację projektu pt. „Dokończenie pisania i redagowania książki – tomu opowiadań tyt. roboczy „A gęsi się potopiły” na okres sześciu miesięcy tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 4.200,00 (brutto) z przeznaczeniem na pisanie książki, wydanie książki – w tym redakcję i korektę druku.

Izabela Wojtaszczyk – na realizację projektu pt. „Doskonalenie techniki wokalnej i instrumentalnej” na okres sześciu miesięcy tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 2.100,00 (brutto) z przeznaczeniem na uczestnictwo w warsztatach wokalnych, strojenie pianina.

Jakub Kluza – na realizację projektu pt. „Pomoc finansowa dla Jakuba Kluzy” na okres sześciu miesięcy tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 1.800,00 (brutto) z przeznaczeniem na koszty utrzymania instrumentu muzycznego skrzypce.

Marek Kowalik – na realizację projektu pt. Napisanie i przygotowanie do druku książki- zbioru wierszy pod tytułem „Wejdź do mnie” na okres sześciu miesięcy tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 4.200,00 zł (brutto) z przeznaczeniem na pisanie tekstów wchodzących w skład II części książki, wydanie książki w tym prace redakcyjne nad I i II częścią książki, korektę i przygotowanie do druku I i II częścią książki.

Robert Fauszowicz – na realizację projektu pt. „Na kamieniu” na okres sześciu miesięcy tj. od tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 900,00 (brutto) z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Robert Wacowski – na realizację projektu pt. „Osobisty Rozwój artystyczny twórczości muzycznej” na okres sześciu miesięcy tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 2.700,00 (brutto) z przeznaczeniem zakup akcesoriów do instrumentu muzycznego – altówki, uczestnictwo w kursach muzycznych.

źródło: www.zawiercie.eu

Partnerzy