SIEWIERZ – Lokalne eliminacje do OTWP 2017

14.03.2017, 2:29

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu było w dniu 10 marca br. miejscem zmagań uczestników eliminacji Miejsko Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”.

Do tegorocznej edycji turnieju zgłoszonych zostało 45 uczestników reprezentujących placówki szkolne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Do rywalizacji w turnieju uczestnicy przystąpili w trzech kategoriach wiekowych: Gr. I – szkoły podstawowe, Gr. II – szkoły gimnazjalne oraz Gr. III – szkoły ponadgimnazjalne.

Przybyłych na eliminacje uczestników, ich opiekunów i przedstawicieli jednostek OSP serdecznie przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Siewierzu Zdzisław Banaś. Regulamin konkursu przedstawił Komendant Gminny Z OSP RP w Siewierzu Andrzej Machura, który był również członkiem jury. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Zbigniew Gnacik Skład jury uzupełnili przedstawiciele gminnych jednostek OSP Bartłomiej Machura i Mariusz Myrta oraz Olga Brzozowska – sekretarz komisji gminnej eliminacji

Zgodnie z regulaminem turnieju w pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie Do drugiego etapu zakwalifikowało się po 5 osób z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustnej każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

W przerwie między pierwszym a drugim etapem dla uczestników turnieju przygotowany został pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego pozostającego w dyspozycji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Będzinie – Posterunek w Siewierzu.

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

I miejsce – Wojciech Góra – Zespół Szkół w Brudzowicach
II miejsce – Magdalena Borówka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach
III miejsce – Oliwier Łukasik – OSP Wojkowice Kościelne
IV miejsce – Wiktoria Lebiocka – OSP Dziewki
V miejsce – Wiktoria Wołczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

II grupa wiekowa (gimnazja)

I miejsce – Bartosz Polak – Zespół Szkół w Brudzowicach
II miejsce – Bartosz Brzyski – Zespół Szkół w Brudzowicach
III miejsce – Krystian Las – OSP Żelisławice
IV miejsce – Katarzyna Jędrzejczyk – ZS Siewierz
V miejsce – Wiktoria Machura – OSP Żelisławice

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

I miejsce – Patryk Filipczyk – OSP Wojkowice Kościelne
II miejsce – Kacper Barczyk – OSP Wojkowice Kościelne
II miejsce – Adrian Knap – Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu
IV miejsce – Jakub Szczepańczyk – OSP Leśniaki
V miejsce – Krystian Knap – OSP Wojkowice Kościelne

Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych w postaci bonów towarowych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejsko-gminnych turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy