MYSZKÓW – Przejście oddaj pieszym

08.08.2017, 16:10

Śląska drogówka w trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, zainicjowała kolejne przedsięwzięcie.

Jest ono dedykowane pieszym ale także pozostałym użytkownikom dróg, którzy w ogromnej mierze wpływają na bezpieczeństwo niezmotoryzowanych. Kampania „Przejście oddaj pieszym” ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i szczególną troskę o tę grupę użytkowników dróg, która narażona jest na potrącenia nawet na pasach.
Jak pokazują dane statystyczne z ostatnich kilku lat, zdecydowana większość wypadków z udziałem pieszych, w których zawinił kierowca, miała miejsce w obszarze zabudowanym. Niepokojący jest fakt, że do wielu z tych potrąceń doszło w miejscach, gdzie pieszy powinien czuć się bezpiecznie, czyli na „zebrach”.
„Przejście oddaj pieszym”, to nowa profilaktyczna akcja dotycząca bezpieczeństwa drogowego. W całym regionie zainicjowała ją na początek wakacji śląska drogówka. Stróże prawa zwracają tym razem szczególną uwagę na zagrożenia czyhające na pieszych ze strony kierowców. Wszystko po to, by uzmysłowić użytkownikom dróg, jak istotne jest ich bezpieczeństwo.
Dzisiaj na terenie powiatu myszkowskiego w ramach działań p/k. „Pieszy”, policjanci z myszkowskiej drogówki promują bezpieczeństwo pieszych na drodze. Oprócz represji wobec tych, którzy nie korzystają z „zebry”, mundurowi sprawdzają czy osoby siedzące za kierownicą samochodu poruszają się w tym rejonie z dozwoloną prędkością i czy przepuszczają wszystkich na pasach. Stróże prawa edukuja kierowców o tym, aby zwracali szczególną uwagę na pieszych, a „przejścia dla pieszych, oddawali pieszym”.

Źródło: myszkow.slaska.policja.gov.pl
Zdjęcia: myszkow.slaska.policja.gov.pl

Partnerzy