SIEWIERZ – Zakończono budowę obiektu mostowego w Żelisławicach

06.10.2017, 15:15

We wrześniu zakończono budowę obiektu mostowego w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej łączoącej miejscowości Żelisławice i Leśniaki celem polepszenia warunków dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Siewierz”.

W roku poprzednim zakończono w całości roboty drogowe na odcinku ok. 150 m od ul. Rolniczej w kierunku obiektu mostowego. W związku z brakiem możliwości zabudowania wylotu kanalizacji deszczowej w lokalizacji zgodnej z projektem Wykonawca robót wstrzymał ich realizację. Roboty jednak zostały wznowione. Na wysokości obiektu mostowego przebudowano gazociąg, rozpoczęto roboty ziemne oraz rozbiórkowe obiektu od strony przebiegającego gazociągu w celu umożliwienia zabudowania ścianki szczelnej stanowiącej jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót rozbiórkowych, a następnie konstrukcyjno-budowlanych. Wykonano wstępne profilowanie skarp. Po przekierowaniu płynącej wody poza dotychczasowe koryto firma wykonawcza przystąpiła do dalszej rozbiórki obiektu.

Podstawowe parametry techniczne obiektu po przebudowie:
Szerokość prześwitu pod płytą żelbetową, prostopadle do kierunku płynącej wody: 5m
Całkowita długość obiektu wraz z płytami przejściowymi przy obiekcie: 13,46m
Całkowita szerokość obiektu równolegle względem kierunku płynącej wody: 8,70m
Szerokość jezdni na obiekcie: 2×2,5m
Szerokość użytkowa chodnika: 1,5m
Gzyms z balustradą: 2×0,60m

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy