SIEWIERZ – Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych

10.10.2017, 11:49

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje, że trwają prace związane z przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego rok 2018”, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Siewierzu, celem podjęcia stosownej uchwały.

W związku z powyższym, w dniu 18 października 2017 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz – w sali posiedzeń odbędą się konsultacje, mające na celu omówienie przygotowanego projektu dokumentu oraz uwzględnienie ewentualnych uwag i propozycji do treści programu. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i przedstawienia konstruktywnych wniosków bądź sugestii, co do zawartości merytorycznej „Programu współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.”

źródło: www.siewierz.pl

Pozostałe:
BĘDZIN – Nagrody Starosty Będzińskiego czekają

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury termin zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia upływa z dniem 31 grudnia 2016 r.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Starostwa.

2016_12_06_nagrody_starosty
WNIOSEK – zgłoszenie kandydata do Nagrody Starosty Powiatu Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury

źródło: http://www.powiat.bedzin.pl/

Partnerzy