SIEWIERZ – Informacja dla tegorocznych jubilatów obchodzących 50 i 60 rocznicę pożycia małżeńskiego

10.01.2018, 8:30

Urząd Stanu Cywilnego w Siewierzu informuje mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz, że rozpoczęto przygotowania do zorganizowania uroczystości jubileuszowej dla par małżeńskich, świętujących w bieżącym roku 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego.

W związku z tym zapraszamy małżeństwa, posiadające stałe zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Siewierz, które swój związek zawarły w 1968 roku, za równo na terenie Gminy Siewierz, jak również poza jej terenem, do pisemnego zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu budynek Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, parter, pokój nr 4, tel. kontaktowy: 32 64 99 416.

Prosimy również o zgłaszanie par małżeńskich, które w roku 2018 będą obchodzić 60-tą rocznicę zawarcia małżeństwa.

O informację prosimy w terminie do dnia 15 marca 2018 r.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy