ZAWIERCIE – Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych

06.04.2018, 10:06

Inicjatorzy konkursu – Szkoła Podstawowa nr 9 i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii serdecznie zapraszają na II edycję Miejskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych o charakterze profilaktycznym. Celem przewodnim tego spotkania jest promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, budowania atmosfery opartej na przyjaźni, odpowiedzialności oraz kreowanie postawy wolnej od uzależnień.

Partnerzy