MYSZKÓW – Dzieciaki do rakiet – głosowanie

27.11.2018, 15:55


Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Dzieciaki do rakiet”. Dzięki akcji dzieciaki będą mogły otrzymać darmowy sprzęt sportowy.
Każdy w Was codziennie może głosować oddając po 5 głosów z komputera, laptopa, telefonu.

https://www.dzieciakidorakiet.pl/zgloszenia/786/szkola-podstawowa-nr-8

W projekcie udział bierze również Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie. Każde kliknięcie jest na wagę złota. Dzięki nam uczniowie myszkowskich placówek będą mogli rozwijać swoje sportowe zainteresowania.

https://www.dzieciakidorakiet.pl/zgloszenia/78/szkola-podstawowa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-3-im-t-kosciuszki-w-myszkowie

Głosowanie trwa do 18 grudnia br. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 21 grudnia.
Prosimy o wsparcie głosowanie i udostępnienie.
Liczy się każdy oddany głos!

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy