SIEWIERZ – Siewierz w czołówce najaktywniejszych polskich samorządów

30.01.2019, 11:42

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki rankingu najaktywniejszych polskich samorządów w 2018 roku. Siewierz zajął 9 miejsce w rankingu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w całym kraju, co daje drugie miejsce w województwie śląskim i pierwsze w powiecie będzińskim.

FOT: UMiG Siewierz

Laureaci Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Wszystkie zgłoszone do plebiscytu samorządy oceniane są przez ekspertów Związku Powiatów Polskich, którzy wydają opinię w oparciu o kryteria takie jak jak:

  • działania proinwestycyjne i prorozwojowe
  • rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • rozwój społeczeństwa obywatelskii>
  • umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  • wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej,
  • promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych,
  • współpraca krajowa i międzynarodowa,
  • działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Partnerzy