KROCZYCE – Otwarcie oczyszczalni ścieków w Kostkowicach

20.03.2019, 10:10


W Gminie Kroczyce powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 300m3 na dobę. Działania mające na celu realizację tej inwestycji władze gminy podjęły już 8 lat temu.
Oczyszczalnia wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą mieści się w Kostkowicach. Generalnym wykonawcą robót budowlanych związanych z powstaniem obiektu było Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji z Częstochowy.

Integralną częścią projektu w ramach którego powstała oczyszczalnia była budowa kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni w Kostkowicac, którą wybudowała firmę RPM Spółka Akcyjna z Lublińca.

Budowa oczyszczani i zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej to pierwsze przedsięwzięcie zrealizowana w tym zakresie przez gminę Kroczyce . Całkowita wartość inwestycji to 9 885 000,72 zł.

Partnerzy