MYSZKÓW – Bajkowy następcy, czyli teatralna walka dobra ze złem

09.04.2019, 10:17

Stowarzyszenie Moc Pokoleń przygotowało widowisko taneczno-teatralne pt: Bajkowi następcy. Na scenie zobaczymy dzieci i młodzież z grupy teatralnej „Spontan” Katarzyny Miklas i Formacji Tanecznej „Pokusa”.

„Bajkowi następcy” to historia o walce dobra i zła, w której głównymi bohaterami są dzieci m.in. złej królowej Diaboliny i Baby Jagi.

Przedstawienie przygotowane przez Moc Pokoleń to historia o przemianie ludzkich serc i przyjaźni ponad podziałami. Kolejny spektakl będziecie mogli obejrzeć już 12.04 o godz.18.00 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy