MYSZKÓW – Majówka Myszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

23.05.2019, 13:43Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myszkowie poza pilnym uczestnictwem w prowadzonych zajęciach, chętnie spotykają się ze sobą w ramach innych przedsięwzięć. We wtorkowe popołudnie seniorzy zorganizowali dla siebie majówkę. Takie spotkania służą wspólnej integracji i są doskonałą okazją do zabawy i pogaduszek. Równie dobrze studenci UTW spędzają czas na zajęciach.

Dzięki takim inicjatywom jak Uniwersytety Trzeciego Wieku seniorzy nieustannie są aktywnymi i mogą spędzać czas w gronie rówieśników.

Już w czerwcu Myszkowski Uniwersytet Trzeciego wieku będzie obchodził swoje dziesięciolecie. Taki jubileusz jest najlepszym dowodem na to , że inicjatywy skierowane do seniorów są warte każdego zaangażowania.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy