MYSZKÓW – Porozmawiajmy o przyszłości Myszkowa

03.07.2019, 8:48

W najbliższą sobotę 6 lipca br. w godzinach 10.30-18.00 a więc przed i w trakcie pierwszego dnia Dni Myszkowa, na Placu Dworcowym pojawi się punkt konsultacyjny. W punkcie będzie można porozmawiać o przyszłości ulicy Kościuszki i Placu Dworcowego, o problemach okolicy i pomysłach na ich rozwiązanie.

Wyniki konsultacji prowadzonych przez Fundację Napraw Sobie Miasto zawarte zostaną w przekazanym do Urzędu Miasta Myszkowa raporcie. Raport posłuży architektom projektującym przebudowę ulicy Kościuszki i Placu Dworcowego. Do punktu zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyszłością centrum Myszkowa.

Źródło: UM w Myszkowie

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy