SIEWIERZ – Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

03.09.2019, 11:20

Do placówek oświatowych gminy Siewierz powrócili uczniowie. W tym roku w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych naukę rozpoczęło 1526 uczniów i wychowanków.
Po ponad dwóch miesiącach odpoczynku uczniowie wrócili  pełni energii i gotowi na czekające ich wyzwania.  Dla uczniów klas pierwszych poniedziałkowe akademie były rozpoczęciem nowej naukowej przygody, tego dnia pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów.

Oświata to jedno z priorytetowych zadań Gminy Siewierz. Władze samorządowe stale podejmują zadania mające na celu podnoszenie poziomu edukacji w gminie. Świetne warunki, w których uczą się siewierscy uczniowie z pewnością pozytywnie wpływają na wysoki poziom edukacji w gminie.

Partnerzy