MYSZKÓW – Milionowe dofinansowanie na drogi w mieście

18.09.2019, 12:22

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak odebrał z rąk wicewojewody Roberta Magdziarza czeki na blisko 4,4 mln zł dofinansowania na drogi. Dzięki pozyskanym funduszom w gminie przeprowadzone zostaną dwie inwestycje. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Fot: Urząd Miejski w Myszkowie

Decyzją Premiera RP fundusze uzyskały następujące zadania:
– „Przebudowa na odcinku 2151 mb drogi nr 410102S w ulicy Szpitalnej w Myszkowie wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej” – dofinansowanie w kwocie 1.720.682,40 zł,
– „Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w Myszkowie na odcinku 1098 mb” – dofinansowanie w kwocie 2.636.323,20 zł.

To nie koniec dobrych wieści dla Myszkowa, dofinansowania na inwestycje drogowe uzyskało bowiem Starostwo Powiatowe w Myszkowie. Jedno z zadań na które powiat otrzymał fundusze dotyczy drogi powiatowej właśnie w Myszkowie.

Inwestujemy w poprawę jakości sieci komunikacyjnych na drogach powiatowych, co jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy pozwoli przebudować odcinki na trzech drogach wraz z pracami mostowymi.

– mówi Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk
W ramach dofinansowania otrzymanego przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie przeprowadzone zostaną:
przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w Myszkowie (Nierada) łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu
– przebudowa drogi powiatowej nr 2311 S na odcinku 2430 m od ronda w Mzykach do drogi wojewódzkiej DW 799.
– przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku ok. 1000 m od miejscowości Gęzyn w kierunku Koziegłów oraz na odcinku o dł. 950 m od ul. Jasnej w Poraju; ponadto zostanie przeprowadzona przebudowa mostu na Wartą w ciągu drogi DP 1012 S w Poraju.
Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy