MYSZKÓW – Milionowe dofinansowanie na drogi w mieście

18.09.2019, 12:22

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak odebrał z rąk wicewojewody Roberta Magdziarza czeki na blisko 4,4 mln zł dofinansowania na drogi. Dzięki pozyskanym funduszom w gminie przeprowadzone zostaną dwie inwestycje. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Fot: Urząd Miejski w Myszkowie

Decyzją Premiera RP fundusze uzyskały następujące zadania:
– „Przebudowa na odcinku 2151 mb drogi nr 410102S w ulicy Szpitalnej w Myszkowie wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej” – dofinansowanie w kwocie 1.720.682,40 zł,
– „Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w Myszkowie na odcinku 1098 mb” – dofinansowanie w kwocie 2.636.323,20 zł.

To nie koniec dobrych wieści dla Myszkowa, dofinansowania na inwestycje drogowe uzyskało bowiem Starostwo Powiatowe w Myszkowie. Jedno z zadań na które powiat otrzymał fundusze dotyczy drogi powiatowej właśnie w Myszkowie.

Inwestujemy w poprawę jakości sieci komunikacyjnych na drogach powiatowych, co jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy pozwoli przebudować odcinki na trzech drogach wraz z pracami mostowymi.

– mówi Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk
W ramach dofinansowania otrzymanego przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie przeprowadzone zostaną:
przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w Myszkowie (Nierada) łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu
– przebudowa drogi powiatowej nr 2311 S na odcinku 2430 m od ronda w Mzykach do drogi wojewódzkiej DW 799.
– przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku ok. 1000 m od miejscowości Gęzyn w kierunku Koziegłów oraz na odcinku o dł. 950 m od ul. Jasnej w Poraju; ponadto zostanie przeprowadzona przebudowa mostu na Wartą w ciągu drogi DP 1012 S w Poraju.
Partnerzy