REGION – Gigantyczne środki na drogi w powiecie będzińskim

18.09.2019, 11:55

Jednostki powiatu będzińskiego otrzymają potężne środki na inwestycje drogowe. 17 września w Urzędzie Gminy w Bobrownikach nastąpiło uroczyste wręczenie czeków potwierdzających przyznanie dofinansowań z Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczne czeki otrzymali: Wójt Gminy Bobrowniki – Małgorzata Bednarek, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz – Zdzisław Banaś oraz Starosta Będziński – Sebastian Szaleniec.

Fot: Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Starostwo Powiatowe w Będzinie otrzymało dofinansowania na realizacje trzech inwestycji. Dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowane zostaną:

– droga powiatowa 4708S w ciągu ulicy Czesława Miłosza w Będzinie (etap II – odcinek 0,531 km); planowany czas realizacji: sierpień 2019-czerwiec 2020 r;
wartość zadania: 3.075.200 zł , dofinansowanie w wysokości 60% tj. 1.845.120 zł.

– droga powiatowa 4706S w ciągu ulic Krakowskiej i Zagłębiowskiej w Siewierzu (odcinek 1,8 km); planowany czas realizacji: sierpień 2019-czerwiec 2020 r;
wartość zadania: 5.029.337 zł, dofinansowanie w wysokości 60% tj. 3.017.602,20 zł.

– droga powiatowa 4756S w ciągu ulic Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej w gminie Mierzęcice (odcinek 2,296 km); planowany czas realizacji: sierpień 2019-czerwiec 2020 r;
Wartość zadania: 2.521.655 zł, dofinansowanie w wysokości 60% tj. 1.512.993 zł.

Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej dojazdowej łączącej ul.Parkową z ul. Polną w Siewierzu. Kwota dofinansowania to ponad 393 tysiące złotych. Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz:” inwestycja polegać będzie na budowie drogi dojazdowej łączącej ul Polną i ul Parkową, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowie kanalizacji sanitarnej, przebudowie sieci wodociągowej, przebudowie sieci gazowej, budowie kanalizacji technologicznej, wycince kolidujących drzew, odwodnieniu projektowanej ulicy i skrzyżowania z ulicą Parkową oraz rekultywacji terenu.”

Gmina Bobrowniki dzięki dofinansowaniu zrealizuje dwie inwestycje, na które gmina otrzymała blisko 1.5 mln złotych.

Dzięki dofinansowaniu powstaną dwie drogi. Jedna w Wymysłowie przy ulicy Prusa. Tutaj powstanie długo wyczekiwany ostatni etap budowy ulicy. Będzie to 653 mb nowej jezdni wraz z odwodnieniem. Obecnie droga w tym rejonie jest gruntowa, nieodwodniona i zniszczona. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do mnie z prośbą o zakończenie budowy. Zamknięcie tego etapu prac umożliwia uzyskana dotacja.

 – wyjaśnia Małgorzata Bednarek, Wójt Gminy Bobrowniki.

Druga droga powstanie w Rogoźniku, gdzie planowana jest budowa dwóch ulic: Diamentowej i ostatniego z zaprojektowanych sięgaczy na ul. Polnej.

Partnerzy