MYSZKÓW – Powiat otrzymał środki na transport publiczny

01.10.2019, 14:30


Powiat Myszkowski otrzymał środki na transport publiczny. Przekazane pieniądze pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dzięki otrzymanemu dofinasowaniu mieszkańcy powiatu myszkowakiego będą mieli o wiele większe możliwości podróżowania.

Dopłata została ustalona w maksymalnej wysokości 1 zł do jednego wozokilometra. Cała dopłata wynosi 35 823 zł. Powiat Myszkowski przeznaczył na to zadanie kwotę nie mniejszą niż 10 389 zł.

Dopłatą objęte mogą być linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu, tj. 18 lipca 2019 r., i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019r.

Dopłata zostanie przeznaczona zatem na nowo utworzone linie komunikacyjne w powiatowych przewozach pasażerskich:

1. Choroń Ludowa- Poraj-Jastrząb- Kuźnica Stara- Gęzyn-Koziegłowy
2. Myszków P6lac Dworcowy II- Żarki-Wysoka Lelowska- Ostrów- Przybynów- Zaborze-Zaborze Zalew- Suliszowice- Czatachowa- Zawada- Jaroszów- Żarki-Myszków Będusz
3. Myszków Plac Dworcowy II- Pustkowie Lgockie- Huta Stara – Pińczyce -Koclin -Gliniana Góra Osiek -Mysłów-Koziegłówki- Koziegłowy Rynek- Koziegłowy Rosochacz -Siedlec Duży-Siedlec Mały – Wylągi – Mzyki – Gniazdów – Koziegłowy

Partnerzy