MYSZKÓW – Kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta

07.10.2019, 15:12

W ubiegłym tygodniu  odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej Rada Miasta Myszkowa IV kadecji. Młodzieżowi radni toprzedstawiciele myszkowskich szkół podstawowych i średnich. Opiekunem MRM z ramienia Rady Miasta w Myszkowie jest radna Beata Pochodnia.


FOT: UM w Myszkowie

Jak przystało na pierwszą sesję w radzie wyłoniono prezydium. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta IV kadencji została Zuzanna Komadowska z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego, Wiceprzewodniczącą Kinga Płodowska z Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego a Sekretarzem Barbara Błaszak ze Szkoły Podstawowa nr 6.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta weszli również: Adrian Boroń (Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego), Julia Domagała (Szkoła Podstawowa nr 8 im Noblistów Polskich), Julia Musialik (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki), Jessica Rzepka (Szkoła Podstawowa nr 4), Szymon Sobota (Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego), Emilia Socha (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza), Maja Stelmach (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza), Paweł Szymocha (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II) oraz Emilia Wnuk (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy).

Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak złożył radnym życzenia owocnej pracy oraz wręczył pamiątkowe upominki wraz z Zastępca Burmistrza Iwoną Franelak oraz Przewodniczącym Rady Miasta Jerzym Woszczykiem.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy