SIEWIERZ – Zagłosuj w ramach Budżetu Obywatelskiego

18.10.2019, 8:57październik ruszyło głosowanie w ramach I Budżetu Obywatelskiego w Siewierzu. Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz mogą oddawać głosy na 1 z 10 projektów dopuszczonych do głosowania.
Wprowadzenie w gminie budżetu partycypacyjnego to jeden z postulatów wyborczych Burmistrza Zdzisława Banasia. Dotychczas takie rozwiązania były realizowane zwykle w dużych miastach.
Mieszkańcy Gminy mogą oddawać głosy w formie pisemnej na kartach do głosowania w Urzędzie Miasta i gminy Siewierz, bądź drogą elektroniczną. pod adresem www.siewierz.pl w zakładce budżet obywatelski.

Siewierzanie mogą oddawać swoje głosy na następujące projekty:
1. Budowa 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów
2. Budowa edukacyjnego placu zabaw ze ścieżkami zdrowia, zadaszonym miejscem odpoczynku i monitoringiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych.
3. Budowa tężni solankowej w parku miejskim.
4. Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus).
5. Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego.
6. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu.
7. Zagospodarowanie skwerku przy przystanku autobusowym na Osiedlu Jezioro-Zachód.
8. Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw.
9. Zagospodarowanie zieleńca na rynku.
10. Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji: przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP.

Głosowanie trwa do środy 23 października. Wyniki zostaną ogłoszone 31 października. Zachęcam do udziału w głosowaniu.

Partnerzy