MYSZKÓW – 35-lecie Zespołu Śpiewaczego Nowowsianki

23.10.2019, 10:38W niedzielę, 20 października w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbyła się uroczystość 35-lecia Zespołu Śpiewaczego Nowowsianki. Zespół powstał na bazie Koła Gospodyń Wiejskich Nowowsianki w 1984 roku i nieprzerwanie od ponad trzech dekad kultywuje obrzędy i tradycje ludowe ziemi zagłębiowskiej.

W uroczystościach jubileuszowych Nowowsianek udział wzięło wielu znamienitych gości. Słowa uznania w stronę jubilatek skierowali m.in. przedstawiciele powiatu Myszkowskiego oraz burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak.

Dorobek zespołu jest często prezentowany na terenie Myszkowa i w okolicznych miejscowościach na przeglądach zespołów ludowych, festynach oraz dożynkach gdzie w wykonaniu Nowowsianek można usłyszeć i obejrzeć ludowe obyczaje i przyśpiewki. Po oficjalnej części uroczystości w holu Miejskiego Domu Kultury goście wspólnie odśpiewali Nowowsiankom tradycyjne sto lat. Jubilatki w podziękowaniu za przyjemnie spędzony wieczór poczęstowały wszystkich pysznym urodzinowym tortem.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy