MYSZKÓW – Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

29.10.2019, 9:59

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie przystąpił do programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, dzięki czemu pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnej profilaktycznej kolonoskopii. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego, który jest drugim najczęstszym nowotworem w Polsce.

Fot: SP ZOZ w Myszkowie.

Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też, poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny. Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian i o ile to możliwe, ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%.

-czytamy w opisie programu.

Częstość występowania polipów i ryzyko ich zezłośliwienia wzrasta z wiekiem, dlatego badanie profilaktyczne jest dedykowane osobom między 55 a 64 rokiem życia. Zazwyczaj udział w badaniu mogą wziąć osoby, które otrzymały specjalne imienne zaproszenie. Istnieje również możliwość poddania się badaniu bez zaproszenia w ramach tzw „programu oportunistycznego”, pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do programu:

  • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny.
  • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.
  • osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat. Zapisy na profilaktyczną kolonoskopię w Myszkowie prowadzone są telefonicznie:

  • 34/315-82-48
  • 501-663-764

-drogą mailową na adres: dkolczyk@zozmyszkow.pl

-osobiście w godzinach 8.00-14.30 w głównej rejestracji szpitala.

Partnerzy