SIEWIERZ – W Siewierzu trwa walka ze smogiem

29.11.2019, 10:38

Oddychanie czysty powietrzem jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Dlatego tak ważnym zadaniem samorządów w całej Polsce jest walka z niską emisją. Miasto i Gmina Siewierz realizuje wiele programów i projektów mających na celu eliminację smogu.

W celu ograniczania niskiej emisji siewierski samorząd prowadzi inwestycje związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. W ostatnim czasie ocieplone zostały szkoły w Brudzowicach i Dziewkach. w Obu placówka wymieniono również ogrzewanie na ekologiczne. Podobny zakres prac został wykonany w Szkole Podstawowej w Dziewkach. Ponadto gmina realizuje inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych.
Wśród zadań mających na celu poprawę stanu jakości powietrza warto wymienić również promocję transportu niskoemisyjnego. W 2018 roku na terenie miasta i gminy Siewierz został uruchomiony gminny system monitoringu jakości powietrza. W ramach walki ze smogiem gmina prowadzi ciągłą kampanie informacyjno-edukacyjną wśród lokalnej społeczności.

Na terenie miasta i gminy Siewierz upoważnieni pracownicy przy asyście funkcjonariuszy policji prowadzą kontrole terenowe w gospodarstwach domowych w zakresie spalania odpadów w piecach. W walce ze smogiem bardzo istotna jest świadomość społeczeństwa, to jakim powietrzem będziemy oddychać zależy od każdego z nas.

Partnerzy