MYSZKÓW – Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „YOU CAN SING”

09.12.2019, 14:59


W Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „YOU CAN SING”. Czteroosobowe jury przysłuchując się kolejnym wykonaniom oceniało min. walory głosowe, dobór repertuaru dykcję i poprawność językową. Wśród uczestników konkursu jak co roku nie brakowało muzycznych perełek, które zachwyciły jurorów.
Zwycięzca mógł być tylko jeden. W ocenie jurorów najlepszy był Igor Jerz. Ten młody wokalista po raz pierwszy wystąpił na tym konkursie w 2015 roku.
Wszystkie nagrodzonym gratulujemy znakomitych występów, a młodych wokalistów w imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy