KROCZYCE – Edukacyjne projekty w gminnych szkołach

14.12.2019, 13:55


Od września 2018 roku w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kroczyce realizowane są projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Szkole Podstawowej w Kroczycach uczniowie mogą skorzystać z wielu dodatkowych zajęć realizowanych dzięki projektowi „Wiedza moją potęgą!”

W Szkole Podstawowej w Pradłach realizowany jest natomiast projekt pod nazwą: „Odkrywam sekrety nauki!”. W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych rozwijających w kierunku nauk ścisłych i nie tylko.

Realizacja obu projektów nie tylko stworzyła możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, ale przyczyniła się również do wzbogacenia i unowocześnienia bazy dydaktycznej szkół. W nawiązaniu do zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektów w ostatni czasie w obu placówkach zostały zorganizowane pokazy kuchni molekularnej.

Szeroka oferta interesujących zajęć dodatkowych oraz pomoce zakupione w ramach projektów sprawiają, że uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę i poszerzają swoje horyzonty oraz zainteresowania.

Projekty: „Odkrywam sekrety nauki!” oraz „Wiedza moją potęgą!” realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny.

Partnerzy