MYSZKÓW – Wielkie kolędowanie na Mijaczowie

09.01.2020, 10:17


W Święto Trzech Króli w Kościele Narodzenia NMP na Mijaczowie w Myszkowie odbył się Koncert Kolęd. To niezwykłe muzyczne wydarzenie od samego początku cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta. Swój kunszt i znakomity warsztat muzyczny podczas koncertu pokazali niezastąpieni Muzycy z Myszkowia Band oraz chór i soliści z Miejskiego Domu Kultury. Podczas niezwykłego, pełnego ciepła i emocji koncertu obok lokalnych artystów wystąpił Mieczysław Szcześniak.

To wspaniałe widowisko muzyczne przyciągnęło do parafii na Mijaczowie setki mieszkańców Myszkowa, Znakomici muzycy jak zawsze postawili sobie wysoko poprzeczkę zapewniający tym samym publiczności prawdziwą muzyczną i duchową ucztę.

Organizatorem koncertu był Referat Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Myszkowie oraz Miejski Dom Kultury. Organizatorzy koncertu składają podziękowania  ks.Prałatowi Janowi Batorskiemu za opiekę, pomoc i ciepłe przyjęcie.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy