MYSZKÓW – Uroczyste poświęcenie samochodu dla OSP Myszków-Mrzygłódka

28.01.2020, 9:30


W niedzielę, 26 stycznia po zakończonym nabożeństwie w Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej odbyło się oficjalne poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Myszków-Mrzygłódka. Jednostki, która tym roku będzie obchodzić 100-lecie powstania.

W oficjalnym poświęceniu nowego wozu udział wzięli druhowie ochotnicy, kierownictwo Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych.

Na uroczystości nie zabrakło również prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdujący się w Katowicach fundusz, w ramach realizowanych projektów współfinansował zakup samochodów dla strażaków ochotników.

Prezent w postaci przekazanego samochodu ratowniczo-gaśniczego, jaki otrzymali ochotnicy z OSP Myszków-Mrzygłódki, jest znakomity przykładem skutecznej współpracy samorządu, polityków i działających w naszym kraju instytucji finansowych.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy