SIEWIERZ – Drogowe inwestycje w Gminie Siewierz

19.02.2020, 13:54

Łagodna zima sprzyja realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Siewierz. Z końcem 2019 roku zakończył się remont mostu nad rzeką Mitręga w Siewierzu. O planach na modernizację ulicy zagłębiowskiej mówiono już w grudniu podczas oficjalnego otwarcia wyremontowanego mostu.

Kolejną kluczową inwestycją, która zostanie przeprowadzona w bieżącym roku, będzie przebudowa ulicy Krakowskiej. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała już dofinansowanie. Pod koniec ubiegłego roku Miasto i Gmina Siewierz przeprowadziła wspólnie z powiatem będzińskim remont ulicy Kazimierzówka w Dziewkach. Aktualnie prowadzoną są prace związane z budową drogi dojazdowej łączącej ulicę Polną z ul Parkową. Rozpoczęto także opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz.

Działania służące poprawie stanu sieci drogowej oraz tworzenie odpowiednio skomunikowanego systemu dróg i tras dojazdowych to jeden z kluczowych elementów zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Siewierzu. Takie inwestycje służą nie tylko mieszkańcom, ale również lokalnemu biznesowi.

Partnerzy