SIEWIERZ – Na Zamku w Siewierzu trwają prace konserwatorskie

10.03.2020, 13:13


Jesienią 2019 roku wokół zamku w Siewierzu były prowadzone prace archeologiczne, które doprowadziły do odsłonięcia XVI wiecznego systemu obronnego Zamku w Siewierzu powstałego w 1574 roku.

W ramach prac restauracyjnych oryginalne lico zostanie zakonserwowane w stanie nienaruszonym. Wszelkie ubytki spowodowane upływem czasu zostaną uzupełnione.

Podczas prowadzonych ubiegłym roku prac archeologicznych na siewierskim zamku odkryto także fundamenty bastei.

Prace prowadzone wokół Siewierskiego zamku postępują zgodnie z planem. Zakończenie całej inwestycji planuje się do 31 maja 2021 roku. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 3,3 mln złotych. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2,6 mln.

Partnerzy